T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-106.05-
Konu : Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı

13.05.2022/74494562
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgide kayıtlı yazınızda yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/5) Ek-14‘te yer alan kapsam dışı yazısı 17.03.2022 tarihli ve 2022/5 sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemine alınmış bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak kapsam dışı yazısı, anılan Tebliğin 10. maddesinin 5. fıkrası kapsamında düzenlenmekte olup bilgi edinilmesini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikBulgaristan Denetimleri – İhracat Genel Müdürlüğü
Sonraki İçerikTereyağı İhracatı Hakkında Yazı – 16.05.2022