Search
Close this search box.

Tereyağı İhracatı Hakkında Yazı – 16.05.2022

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-140.04 –
Konu : Tereyağı İhracatı Hakkında

16.05.2022/74664421
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 14.04.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00073847575 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu tereyağı ihracatına getirilen kısıtlamaya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bir örneği ekli 13.05.2022 tarihli ve 5571890 sayılı yazıda;

27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)” gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-523169 sayılı Olur’u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması amacıyla;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin’e yapılacak ihracatlar ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecekler hariç olmak üzere 04.0510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının 18.04.2022 tarihinden itibaren yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun bulunduğu, yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlamaya tabi tereyağının her bir deniz taşıtına kumanya olarak toplam 100 kilogramı geçmemek üzere teslim edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: [KEP İletisi]

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-140.04
Konu : Tereyağı İhracatı Kısıtlaması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 05.05.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00074394652 sayılı yazınız.

27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat:2022/1)” gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-523169 sayılı Olur’u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması amacıyla; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin’e yapılacak ihracatlar ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecekler hariç olmak üzere Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 04.0510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının 18.04.2022 tarihinden itibaren yeni bir talimata kadar kısıtlanması uygun görülmüştür.

Kısıtlamaya tabi söz konusu ürünün ülkemizden transit geçen ya da yurtdışı sefer yapan deniz taşıtlarına kumanya olarak teslim edilip edilemeyeceğine dair görüş talep edilen ilgi kayıtlı yazınız ekindeki dilekçe Bakanlığımızca incelenmiştir. Bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlamaya tabi tereyağının her bir deniz taşıtına kumanya olarak toplam 100 kilogramı geçmemek üzere teslim edilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dr. Durali KOÇAK
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top