Search
Close this search box.

Tereyağı İhracatı Hakkında Yazı – 14.04.2022

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-140.04 –
Konu : Tereyağı İhracatı Hakkında

14.04.2022 / 73847575
DAĞITIM YERLERİNE

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 14.04.2022 tarih ve E-10724253-325.1 1.02.02­5270492 sayılı yazıda 27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)” gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı Olur’u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldüğü,

Bu kapsamda, Bakanlıklarının yeri bir bildirimine kadar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin’e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istenilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve konuyla ilgili bağlantı gümrük idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK : 1 adet yazı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-10724253-325.11.02.02-5270492
Konu : Tereyağı İhracatı

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)” gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı Olur’u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Bakanlığınızca ilgili Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, Bakanlığımızın yeni bir talimatına kadar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin’e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi hususunda gereğini arz ederim.

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top