27.01.2022 Tarihli 31732 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT: 2022/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyaların ihracatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetki

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.

G.T.İ.P./G.T.P.

Eşyanın Tanımı

0701.90

Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

0703.10.19.00.11

Kuru soğan

0703.20.00.00.12

Kuru sarımsak

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

0708.20.00.00.11

Fasulye

0709.30.00.00.00

Patlıcan

0709.60.10.00.11

Sivri Biber

0709.92
0710.80.10.00.00
0711.20
2001.90.65
2004.90.30
2005.70

Zeytinler

07.13.33.90.00.19

Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)

0713.40.00.00.13

Kırmızı Mercimek

0805.10

Portakal

0805.21

0805.22

0805.29

Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri

0805.50

Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

0808.10

Elma

1509

Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

0207.11

0207.12

01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı: Horoz ve Tavuklar: Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) 

 Parçalanmamış (dondurulmuş)

0407.21

Tavuk Yumurtaları (Gallus domesticus türü)

0405.10

Tereyağı

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/12/2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanır.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.