Taşıtlar Üzerindeki Bandrole Tabi Cihazlar Hk – GGM

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-156.99-
Konu : 2015/7757 Sayılı Karar Ekinde Yer Almayan
Taşıtlar Üzerindeki Bandrole Tabi Cihazlar Hk

19.09.2023 / 89090220
DAĞITIM YERLERİNE

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84.27 ve 84.29 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan ve üzerinde TRT Bandrol ücretine tabi cihaz takılı iş makinelerinin ithalatta tabi olacağı bandrol ücreti oranına ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 2/6/2023 tarihli ve 911748 sayılı yazıda, “84.27 ve 84.29 tarife pozisyonlarında işlem gören iş makineleri, 2022 tarihli ve 5610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki listede yer almamakla birlikte, üzerinde TRT Bandrol ücretine tabi cihaz bulunan iş makinelerinin, 7757 sayılı BKK\’nın 6 ncı maddesinde belirtildiği gibi bandrole tabi cihaz ayrı olarak ibraz edilmek üzere yürürlükteki Cumhurbaşkanı Kararı eki listede belirtilen oranda bandrole tabi tutulması gerektiğinin değerlendirildiği” bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdürı

EK: Yazı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top