T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Ab Gümrük Mevzuatına Uyum, Mali İşbirliği ve Birlik Programları Dairesi

Sayı : E-16934678-180.05
Konu : Tayland Menşe Şahadetnamesi
Sonradan Kontrol Adresi

30.09.2022/78642757
DAĞITIM YERLERİNE

Bankgok Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden alınan 20/09/2022 tarihli e-posta ile iletilen Tayland’da menşe şahadetnamesi düzenlemeye yetkili kuruluşlardan Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Odalarına ilişkin iletişim bilgileri ilişikte gönderilmektedir. Öte yandan bahsi geçen e-postada yabancı ticaret odalarından olan Tayland-Türk Ticaret Odası’nın (Thai-Turkish Chamber of Commerce) resmi olarak tanınmadığı bilgisi iletilmektedir. Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek : 2 adet liste (EBYS’dedir)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü için tıklayınız.