Search
Close this search box.

Ukrayna Ortak Transit Sistemine Katılımı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-120.99-
Konu : Ukrayna’nın Ortak Transit Sistemine Katılımı

30.09.2022/78695900
DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz ile birlikte, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri ve Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın taraf olduğu, 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye (Ortak Transit Sözleşmesi), Sözleşme’nin karar alma organı olan Ortak Komite’nin aldığı karar doğrultusunda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Ukrayna da Akit Taraf olarak katılım sağlayacaktır.

Bu kapsamda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla söz konusu ülkeye/ülkeden Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında taşıma yapılacak olması halinde AB-Ukrayna sınırında NCTS’de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekecektir.

Buna göre, varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarında Ukrayna’ya ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak beyanda yer alması gerekecektir.

Bununla birlikte. 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girecek ve Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’nin Eklerini değiştirecek olan 3/2022 sayılı Ortak Komite Kararı ile değişecek mezkur Sözleşmenin eki Bireysel ve Kapsamlı Teminata ilişkin olan Ek III İlave C 1’de yer alan “Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu” ve Ek III İlave C4’de yer alan “Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu” örnekleri ekte gönderilmekte olup, varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarını kapsayacak yeni teminat mektuplarının yazımız ekinde bulunan mektup örneklerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu değişiklikler çerçevesinde uluslararası kapsamlı teminat kullanma izni sahibi rejim hak sahiplerinin Ukrayna’ya veya Ukrayna üzerinden ortak transit rejimi kapsamında yapacakları transit işlemlerinde herhangi bir aksamaya neden olunmaması amacıyla, mevcut kullandıkları uluslararası geçerli kapsamlı teminat mektupları için ilgili bankadan ekte yer alan teminat mektubu değişikliğini (zeyilname) onaylatıp Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, Ukrayna’ya veya Ukrayna üzerinden transit işlemi gerçekleştirmeyecek rejim hak sahiplerinin mevcut durumlarının devamı için herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi ile konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top