Search
Close this search box.

Teminat Mektubu İşlemleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 85593407-157.01
Konu: Teminat Mektubu İşlemleri Hk

17.04.2020/53931795
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 9 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlanmıştır.

Söz konusu mektuplara ilişkin işlemler (e-teminat mektuplarının kabulünden iade sürecine kadar olan tüm işlemler) BİLGE sistemi üzerinden Elektronik Teminat Mektubu profili aracılığıyla tesis edilmekte olup yükümlüsünün/lehtarın talebi üzerine gümrük idaresine sunulmak üzere düzenlenen teminat mektubuna/mektuplarına ilişkin ETTN numarasının ‘Elektronik Teminat’ profilinde sorgulanması ile birlikte e-teminat mektubu bilgilerine erişim sağlanabilmektedir.

Bu bağlamda Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlarımızı korumak, gümrük idarelerinde temasın azaltılması ve gümrük işlemlerinin içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerçekleştirilmesine yönelik önlemlerin alınması gerekliliği hasıl olmaktadır.

Bu çerçevede, yükümlülerce talep edilen teminat mektup işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yükümlülerin taleplerine konu e-teminat mektubunun/mektuplarının ETTN numarasının ilgili gümrük idarelerine iletilmesi ile gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Bu itibarla yükümlülerin e-teminat mektup işlemlerine ilişkin taleplerinin firma dilekçelerinde e-teminat mektup bilgileri ile temsile ilişkin vekaletname, imza sirküleri örneklerine de yer verilmesi suretiyle ilgili gümrük idarelerine fax yoluyla ya da ilgili gümrük müdürlüklerinin KEP adreslerine iletilmesi halinde işleme alınması gerekmekte olup BİLGE sistemi üzerinden e-teminat mektuplarına ilişkin yapılan işlem bilgileri gerek ilgili bankalara gerekse ilgili saymanlıklarla sistem üzerinden aktarılmakta, herhangi teyit işlemine bu kapsamda ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bununla birlikte kağıt ortamda düzenlenen mektupların iadelerine ilişkin taleplerin yine ilgili gümrük idarelerine yukarıda belirtilen şekilde iletilmesi mümkün olup kağıt olarak düzenlenen ve ilgili saymanlıklarda muhafaza edilen teminat mektuplarının iadelerin uygunluğuna yönelik bildirimlerin temasa yer vermeyecek şekilde yapılması elzemdir.
Bilgileri ile Bölge Müdürlüğünüz ile bağlantı gümrük müdürlüklerinizde bu kapsamda temasın azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top