T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-73421605-161.99-
Konu :Terk Statülü Vergi Kimlik Numaraları

15.03.2021/62320230
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemlerinden bağlı olunan tüm vergi daireleri kayıtlarında Vergi Kimlik /T.C. Kimlik Numaralarının terk ve res’en terk statülü olduğu tespit edilen gerçek kişi ve firmaların gümrük sistemlerinde işlem yapmasının engellenmesi şeklinde teknik düzenleme yapılmıştır.

Ancak; Vergi Kimlik/T.C. Kimlik Numaraları terk ve res’en terk statülü olan firmaların/kişilerin yalnızca DG kodlu sözlü beyan ve 7100 rejim kodlu antrepo beyannamesi tescil edebilmesine yönelik çalışma yapılmış olup bu kapsamda terk ve res’en terk statülü Vergi Kimlik /T.C. Kimlik Numaralarının Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’nde onay işleminin yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu şekilde onay işlemi yapılan kayıtların durumu sistemde “Terk-Onaylanmış” olarak görünecek olup bahse konu kullanıcılar tarafından DG kodlu sözlü beyan ve 7100 rejim kodlu antrepo beyannamesi haricinde beyanda bulunulması sistem tarafından engellenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.