Search
Close this search box.

TIR Karneleri Geçerlilik Sürelerinin Uzatımı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.05.02
Konu : TIR Karneleri Geçerlilik Sürelerinin Uzatımı

16.04.2020/53922208
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 15.04.2020 tarihli ve 3763 sayılı ekli yazıda; halihazırda düzenlenen TIR Karnelerinin geçerlilik sürelerinin 120 gün olarak uygulandığı ve geçerlilik bitim tarihinin Karne üzerine kaşe ile tatbik edildiği, Son günlerde Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkenin sınır kapılarını kapatması nedeniyle önceden TIR Karnesi almış olan TIR Karnesi Hamillerinin ellerindeki TIR Karnelerini kullanma imkanının kısıtlandığı,

Bu çerçevede, Birlikleri ile Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) arasında yapılan değerlendirmede 15 Aralık 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Birliklerince düzenlenen ve henüz kullanılmamış olan TIR Karnelerinin geçerlilik sürelerinin 120 gün üzerine 90 gün eklenerek uzatılmasına karar verildiği (örneğin 2 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen bir TIR Karnesinin normal geçerlilik süresi 1 Mayıs 2020 tarihinde bitmekteyken, 90 gün uzatılarak 30 Temmuz 2020 olarak güncelleneceği),

15 Aralık 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen ve henüz kullanılmamış olan TIR Karneleri için geçerlilik sürelerini uzatma işleminin IRU TIR Gümrük Portalı (TIR Customs Portal) üzerinden önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği ve ilgili TIR Karneleri üzerindeki tarihlerin Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından mühür tatbik edilerek düzeltileceği bildirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız gümrük idarelerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER: 1 – 1 adet yazı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top