Search
Close this search box.

Corona Virüsü Salgını Nedeniyle İzin Süresi Uzatılan Eşya

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-134.12
Konu : Corona Virüsü (COVID 19) Salgını Nedeniyle İzin Süresi Uzatılan Eşya

16.04.2020/53927851
DAĞITIM YERLERİNE

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 23.03.2020 tarihli ve 53433361 sayılı yazımızla, Koronavirüs (Covid- 19) salgını nedeniyle geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi 01.02.2020 tarihi veya sonrasında dolan eşya için, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın, izin süre sonunun 30.06.2020 tarihi olarak belirleneceği talimatı verilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 133 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için ithalat vergilerinin %3’lük kısmının alınıp alınmayacağı yönünde tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

İlgide kayıtlı yazımız kapsamındaki kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan, yükümlüsünce gümrük denetimi altındaki yerlere bırakılarak kullanılmayanlardan vergi alınmaması, kullanılmaya devam edilenlerden ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun anılan maddesi uyarınca her ay için, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü tutarında vergi alınması gerekmekte olup tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 16.04.2020 tarihli ve 53902621 sayılı yazımızla bu yönde talimat verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Filiz KARADEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top