Search
Close this search box.

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ 2020/19 Hk.

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-111.99
Konu: Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

07.04.2020 / 53737328
DAĞITIM YERLERİNE

02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ’de (İthalat: 2020/19) insanlar için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin serbest dolaşıma giriş veya geçici ithalat rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun düzenleyeceği uygunluk yazısının aranacağı düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin Genel Müdürlüğümüzün 06.04.2020 tarihli ve 2020/9 sayılı Genelgesinde, söz konusu Tebliğ uyarınca tıbbi tanı kitlerinin ithaline ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenecek uygunluk yazılarının Tek Pencere Sistemine (TPS) alınmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtilmiş ve bahse konu Kurum tarafından düzenlenen uygunluk yazısı başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin TPS üzerinde ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu Tebliğde belirtilen 3822.00 ve 3002.15 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan eşyadan yalnızca insanlar için kullanılanılan tıbbi tanı kitlerinin serbest dolaşıma giriş veya geçici ithalat rejimlerine dair gümrük beyannamelerinin tescilinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca düzenlenen uygunluk yazısının aranması, bu konuda azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top