Search
Close this search box.

TPS – Düzeltme İşlemleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : TPS-Düzeltme İşlemleri

17.04.2020/53934867
DAĞITIM YERLERİNE

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaşanmakta olan Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirlere ilişkin olarak gümrük idarelerinde insan ve evrak hareketliliğinin minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük İdaresince verilen dahilde işleme izni, geçici ithalat izni vb belgelerde süre uzatımı ve diğer güncelleme işlemleri için Bakanlığımız TPS Portalında bulunan E-Dilekçe bölümünde yer alan “E-Belge düzeltme” dilekçe türü ile TPS izinlerine ilişkin ayrıca kağıt ortamında bir başvuru yapılmasına gerek olmaksızın düzeltme talebinin elektronik ortamda verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan uygulamada yaşanılacak sorunlarda Genel Müdürlüğümüze ivedilikle bilgi verilmesi halinde sorunun giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılabilecektir.

Konuya ilişkin olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerine rica ederim.

e-imzalıdır

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top