01.11.2022 Tarihli 32000 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 6340

14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine ilişkin olarak 9-11 Şubat 2021 tarihlerinde kabul edilen ekli Değişikliklerin 25 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TIR İdari Komitesince
9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen
1975 Tarihli TIR Sözleşmesi Değişiklikleri

1. Madde 18, satır 21

“Dördü” kelimesi “sekizi” kelimesi ile değiştirilmiştir.

Aşağıdaki şekilde yeni bir paragraf eklenmiştir:

“Gümrük makamları, kendi ülkelerindeki hareket (veya varış) gümrük idarelerinin azami sayısını, üçten az olmamak üzere, yediden az olarak sınırlandırabilir.”

2. Ek 1, VERSİYON 1, Kapağın 2. sayfası: TIR Karnesi Modeli, “TIR KARNESİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR”, No. 5

“Dördü” kelimesi, “sekizi” kelimesi ile değiştirilmiştir.

3. Ek 1, VERSİYON 1, Kapağın 3. Sayfası: TIR Karnesi Modeli Versiyon 1, “TIR KARNESİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR”, No. 52

“Dördü” kelimesi, “sekizi” kelimesi ile değiştirilmiştir.

4. Ek 1, VERSİYON 1, TIR Karnesi Modeli Sayfa 5 (beyaz), Yaprak No. 1

Mevcut Yaprak No. 1, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir3.

5. Ek 1, VERSİYON 1, TIR Karnesi Modeli Versiyon 1 Sayfa 6 (yeşil), Yaprak No. 2

Mevcut Yaprak No.2, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir4.

6. Ek 1, VERSİYON 2, Kapağın 2. Sayfası: TIR Karnesi Modeli, «TIR KARNESİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR”, No. 5

“Dördü” kelimesi, “sekizi” kelimesi ile değiştirilmiştir.

7. Ek 1, VERSİYON 2, Kapağın 3. Sayfası: TIR Karnesi Modeli Versiyon 1, “TIR KARNESİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR”, No. 5

“Dördü” kelimesi, “sekizi” kelimesi ile değiştirilmiştir.

8. Ek 1, VERSİYON 2, TIR Karnesi Modeli Sayfa 12 (beyaz), Yaprak No. 1

Mevcut Yaprak No, 1, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir5.

9. Ek 1, VERSİYON 2, TIR Karnesi Modeli Sayfa 13 (yeşil), Yaprak No. 2

Mevcut Yaprak No. 2, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir6.

10. Ek 6, Madde 18 için yeni Açıklama Notu

Aşağıdaki şekilde yeni bir Açıklama Notu 0.18,3 eklenmiştir:

“0,18.3 Akit Taraflar, bu tür sınırlamalara ilişkin bilgileri halka açık hale getirir ve TIR Yürütme Kurulu’nu, TIR Sekretaryası’nın, TIR Yürütme Kurulu’nun gözetimi altında bizzat bu amaçla geliştirdiği elektronik uygulamaların muntazam kullanımını da içeren vasıtalarla, bilgilendirir.7

1 Halihazırda resmi olarak kabul edilmiştir. Lütfen ECE/TRANS/WP.30/AC.2/147, paragraf 47 ile ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/6/Rev.1, Ek 1 ’e bakınız.
2 Halihazırda kabul edilen metinde (Bu belgenin ekine bakınız) resmi olarak bir ayrıma gidilmemekle birlikte; TIR
Sözleşmesi Ek l’de sunulduğu şekli tam olarak yansıtabilmek adına, yazım ikiye (VERSİYON 1 ve VERSİYON 2)
ayrılmıştır.
3 Bu belgenin 3’üncü ve 4’ünuü sayfalarına bakınız.
4 Bu belgenin 5’inci ve 6’ncı sayfalarına bakınız.
5 Bu belgenin 7’nci ve 8‘inci sayfalarına bakınız.
6 Bu belgenin 9’uncu ve 10’uncu sayfalarına bakınız.

Kararın Eklerini İçin Link’e Tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız