Search
Close this search box.

TIR Takip Programı Sorgulama Ekranında Değişiklik

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 96603261-120.05.02
Konu : TIR Takip Programı Sorgulama Ekranında Değişiklik

10.01.2020 / 51236930
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 23/01/2017 tarihli ve 22005127 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda; ibra edilmeyen TIR Karnelerine ilişkin takibatların hareket veya giriş gümrük idaresince sorunsuz olarak yürütülebilmesi ve kamu alacağının korunması açısından “Sorgu” bölümünün içinde “İbra Sorgusu” adıyla yeni bir sorgulama ekranı oluşturulduğu, hareket veya giriş gümrük idaresince bu ekranda, istenilen tarih aralığında veya TIR Karnesi numarası girilerek kendi gümrük idaresinde başlatılan TIR Karnesi işlemlerini sorgulama imkanı tanındığı bildirilmiştir.

“İbra Sorgusu” ekranında yapılan sorgulama sonucunda, Volet-2 statüsüne göre “açıklama” alanında ibra, şartlı ibra, tescil, işlem görmedi, ibra edilmedi vb. bilgisi görünmektedir. TIR Karnesi’nin sayfa numarasının başta yanlış girilmesi ama sonradan düzeltilmesi nedeniyle TIR Takip Programının “İbra Sorgusu” bölümünde ibra edildiği halde “İbra Edilmedi”, “İşlem Görmedi” olarak görünen karneler olabilmektedir. Karneye ilişkin düzeltme yapıldığında bu değişiklik anılan programın “ibra” kısmına yansımadığından, ibra edilmiş karnenin ibra edilmemiş gibi göründüğü durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Bu şekilde görünen kayıtlarda değişiklik yapılması mümkün bulunmadığından, gümrük idarelerinde karne takibatı konusunda karışıklık yaşanmaktadır.

Karar Destek Sistemi’ne (KDS) geçiş ile birlikte TIR Takip Programı “İbra Sorgusu”na ihtiyaç kalmadığından, bu bölüm anılan programdan 15/01/2020 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Ayrıca, TIR Takip Programı Sorgulama Ekranı’na “Sorgu Tipi” bölümü eklenmiş ve Orijinal Kayıtlar, Düzeltme Kayıtları ve İptal Kayıtları olmak üzere 3 seçenek konulmuştur. Düzeltme Kayıtları seçilerek yapılan sorgu sonucunda, seçilen gümrük idaresindeki verilerin düzeltilen haliyle görülmesi mümkündür. İptal edilen karne kayıtlarına ulaşabilmek için “Sorgu Tipi” kısmında İptal Kayıtları’nın seçilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, artan giriş/çıkış veya onaylanmamış Volet-1/Volet-2 kayıtlarının tespiti için KDS TIR klasörünün içinde yer alan TIR-Artan Giriş Çıkışlar ve TIR-Onaylanmamış TIR Karneleri sorgularının kullanılması, her gümrük idaresinin işlem yaptığı karnelerin ibra edilip edilmediğini düzenli olarak takip etmesi ve gümrük idaresinde TIR Karnesi işlemleri konusunda görevli personelin KDS’ye giriş yetkisinin olması gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınarak bağlantı idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top