Search
Close this search box.

Varış Bildiriminde Beyan Edilen Tarihler

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 73421605-335.05
Konu : Varış Bildiriminde Beyan Edilen Tarihler

15.01.2020 / 51307618
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Orta Karadeniz GDTBM’nün 03.01.2020 tarihli ve 84419076-102.01/00050980157 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi Temmuz 2018 tarihi itibarıyla tüm limanlarda uygulamaya alınmış olup, 16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Gemi Takip Programı kapatılmıştır.

İlgide kayıtlı yazıda, bir gemiye ait girişi yapılan çeşitli tarih bilgilerinin olduğu, bu durumun da gümrük idarelerinin Varış Bildirimlerinin zamanında yapılmaması gerekçesiyle düzenleyecekleri ceza kararlarında tutarsızlıklar oluşturabileceği, böylelikle uygulamada yaşanacak farklılıklardan kaynaklı mağduriyetlerin yaşanabileceği düşünüldüğünden tüm gümrük idarelerinde uygulamada birliğin sağlanması ve söz konusu zaman sayaçları içerisinden Varış Bildirim süresinin hesaplanması esnasında baz alınması gereken bilgi adının ve/veya bildirim ekranındaki hanesinin bildirilmesi talep edilmiştir.

Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden ilgili acentenin gelen geminin varışını bildirmesi ile Özet Beyan TC modülünde Varış Bildirimi tescili oluşmaktadır. “Varışını Bildir” işlemi yapıldığı tarih Varış Bildirimi “Tescil Tarihini; ilgili memur tarafından geminin geliş onayı sırasında elle girilen geminin geliş tarih/saati, Varış Bildiriminde yer alan “Varış/Çıkış Tarih/Saati” alanını (23.07.2019 tarihine kadar bu alan ilgili acente tarafından beyan edilen ETA (Tahmini Varış Zamanı) alanından oluşturulmuştur.), ilgili memurun geliş onayını yaptığı ve sistem tarafından atanan tarih/saat de Varış Bildiriminde yer alan “Gümrüğe Sunma Tarihi” alanını oluşturmaktadır.

Süre hesaplamaları sırasında yukarıda belirtilen tarihlerin dikkate alınması hususunda gereği rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top