Search
Close this search box.

Polyesterlerden Kısmi Çekimli İplikler

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 17474625-162.01
Konu : Polyesterlerden Kısmi Çekimli İplikler

15.01.2020 / 51349423
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif olaylardan, Türk Gümrük Tarife Cetveli‘nin 5402.46 ve 5402.47 alt pozisyonlarında yer alan eşyaların sınıflandırılmasında tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır. TGTC’de;

5402.46 alt pozisyonu, “Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil) – Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur bükülmüş) – – Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli)”,

5402.47 alt pozisyonu ise, “Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil) – Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur bükülmüş) – – Diğerleri, poliesterlerden” olarak tanımlanmaktadır.

Ayrıca, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 5402.46 alt pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında “Bu alt pozisyon, liflerin moleküllerinin kısmen yönlendirilmiş olduğu iplikleri kapsar. Genellikle düz biçimde olan bu iplikler, mensucat üretiminde doğrudan kullanılmazlar ve önce çekme veya çekmetekstürize işlemine tabi tutulmak zorundadırlar. Bunlar, ayrıca, “POY (Partially Oriented Yarn – Kısmi oryantasyonlu iplik)” ismiyle de bilinirler.” ifadeleri yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak Tekstil, Tekstil Hammadeleri, Konfeksiyon ve Hazır Giyim İhracatçı Birliklerinin de görüşlerine başvurulmuş olup, anılan Birliklerden alınan yazılarda özetle;
– Polyester ipliklerin üretim hatlarında kullanılan çekim, sıcaklık, sarım hızı gibi parametrelere göre beş farklı grupta sınıflandırılabildiği,

– LOY (Low Oriented Yarn), MOY (Medium Oriented Yarn) ve POY (Partially Oriented Yarn) ipliklerin yarı mamul madde olduğu, mensucat üretiminde doğrudan kullanılamayacağı, bunun için ilave çekme işlemine ve ısıl işleme tabi tutulması gerektiği,

– HOY (Highly Oriented Yarn) ve FOY (Fully Oriented Yarn) ipliklerin ise çekim işlemlerinin tamamlandığı, dolayısıyla herhangi bir ilave çekim işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan mensucat üretiminde kullanılmaya müsait nihai ürünler olduğu
ifade edilmiştir.

Söz konusu mevzuat hükümleri ve anılan İhracatçı Birliklerinden alınan görüşler birlikte değerlendirildiğinde, 5402.46 ve 5402.47 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan ipliklerin ayrımında, mezkur ipliklerin ilave işlem gerektirmeden doğrudan mensucat üretiminde kullanılabilir olup olmadığının tespit edilmesinin gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu itibarla, mensucat üretiminde doğrudan kullanılamayacak olan, bunun için ilave işleme tabi tutulması gereken LOY, MOY ve POY iplikler 5402.46 tarife alt pozisyonunda, herhangi bir ilave çekim işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan mensucat üretiminde kullanılmaya müsait olan HOY ve POY iplikler ise 5402.47 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılacaktır.

Diğer taraftan, bir ipliğin anılan alt pozisyon notunda yer alan kriteri sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmenin öncelikle Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerince yapılması ve bu değerlendirmeye göre eşyanın sınıflandırılması gereken alt pozisyona karar verilmesi, eşyanın sınıflandırılması gereken alt pozisyonun Gümrük Laboratuvarlarınca tespit edilememesi halinde ise Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top