Search
Close this search box.

Toplu Teminat Mektupları Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-157.02.02
Konu : Toplu Teminat Mektupları

10.06.2022 / 75459498
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:  a) 27.11.2017 tarihli, 29787244 sayılı yazımız.
b) Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 05.04.2022 tarihli, 73458595 sayılı yazısı.

Teminat mektuplarına ilişkin uygulamada karşılaşılan tespitleri ihtiva eden ilgi (b) yazıda özetle;

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli, 73031081 ve 23.03.2022 tarihli, 73088780 sayılı yazılarında, 4760 sayılı ÖTV Kanunun (I) sayılı listesinin A cetvelinde yer alan eşyaların gümrük iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere verilen teminat mektuplarına ilişkin olarak geriye dönük yapılan taramada; Siyam Petrolcülük San. Ve Tic. A.Ş. (Vergi No: 7720182936), Kadoil Petrolcülük Taş. Tic. San. İth. İhr. A.Ş. (Vergi No:4860159395) ve Balpet Petrol Ürünleri Taş. San. Ve Tic. A.Ş. (Vergi No:1390262335) firmaları adına BilgeV2 programında tanımlı muhtelif toplu teminat dosyalarında kayıtlı teminat mektuplarının yalnızca Müdürlüklerine hitaben düzenlendiği ve bu dosyalar kapsamında teminata bağlı beyannameler bulunduğunun tespit edildiği,

Gümrük Kanununun 203, Gümrük Yönetmeliğinin 493, 495 ve 497. maddelerinde teminata ilişkin hususların açıklandığı, takip edilebilir olması halinde toplu teminat tüm gümrük idarelerinde geçerli olduğu, toplu teminat takibinin Bakanlıkça belirlenen usullere uygun olarak elektronik ortamda kayda alınan veriler üzerinden yapılacağının mevzuatımızda hüküm altına alındığı,

Adı geçen firmalardan Müdürlüğe hitaben düzenlenen banka teminat mektuplarının Gümrük Yönetmeliği Ek-77/C de yer alan örneğe uygun olarak tüm gümrük idarelerinde işlem tesis edilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmiş olmak şartıyla yeni teminat mektuplarıyla değiştirilmesi istenildiği, anılan firmalar tarafından; alınacak yeni teminat mektupları için bankalara daha önceki verilenlerden bağımsız olarak yeni ipotek ve teminatların verilmesi gerektiği, bunun ciddi bir maddi külfet oluşturacağından yeni teminat mektubu verilmesinin mümkün bulunmadığı, finansal planlamalarına dahil edildiği, en kısa ve uygun zamanda değiştirilmesi yönünde gayret gösterileceğinin bildirildiği,

Yapılan sorgulamada, Siyam Petrolcülük San. ve Tic. A.Ş. firması adına 1333060000000012 sayılı toplu teminat dosyasında toplamda 9.995.000,00TL; Kadooğlu Petrolcülük Taş. Tic. A.Ş. firması adına 1333060000000004 dosya numarasında 39.800.000,00TL ve Balpet Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş. firması adına kayıtlı 0633060000000007 sayılı toplu teminat dosyasında ise 26.900.000,00TL tutarında muhtelif tarihli ve sayılı teminat mektuplarının tanımlandığı, firmalarca iletilen taleplerin herhangi bir suistimal ve olumsuz durumla karşılaşılmamasını teminen reddedilmesi gerektiği, anılan Müdürlüğe hitaben düzenlenen banka teminat mektuplarının Gümrük Yönetmeliği Ek-77/C de yer alan örneğe uygun olarak tüm gümrük idarelerinde işlem tesis edilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmiş olmak şartıyla yeni teminat mektuplarıyla değiştirilmesi, aksi takdirde toplu teminat dosyasına bloke konulmasının Bölge Müdürlüğünce uygun mütalaa edildiği,

Hususlarına yer verilmektedir.

İlgi (b) yazı konusu firmalar ile ilgili olarak Karar Destek Sistemi üzerinde yapılan sorguda, firmaların muhtelif rejim kodları ile gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği, ancak, yazınız konusu ÖTV Kanunun (I) sayılı listesinin A cetvelinde yer alan eşyaların gümrük iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere verilen teminat mektuplarının Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünde kullanıldığı görülmüştür.

Bu çerçevede,

1- Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce;

İlgi (b) yazı konusu firmaların mağduriyet yaşamamaları ve işlemlerinin devamı için 3 aylık süre için mevcut teminat mektuplarının tüm gümrük idarelerinde geçerli olduğuna dair “Zeyilname” ibraz edilmesi, bu süre sonunda mevcut teminat mektuplarının ilgi (a)`da kayıtlı dağıtımlı yazımızda belirtilen kapsamda yeni teminat mektupları ile değiştirilmesi,

İlgili firmalar tarafından söz konusu “Zeyilname”nin gümrük idaresine sunulmaması durumunda ise mezkur dağıtımlı yazımız kapsamında yeni teminat mektuplarının ibraz edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi,

2- Diğer Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince; mezkur teminat mektuplarının bağlantı gümrük idarelerinde kullanılmamasını teminen gerekli dikkat ve özenin gösterilmesine dönük olarak bağlantı gümrük idarelerinin talimatlandırılması,

Hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top