Search
Close this search box.

Toplu Teminatların Götürü – Yaygın Götürü – 16.12.2020

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-157.01
Konu : Toplu Teminatların Götürü/Yaygın
Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi

16.12.2020/59861800
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 02.12.2020 tarihli ve 59489241 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Bakanlık Makamının 02.12.2020 tarihli ve 59416223 sayılı Oluru ile uygun bulunan antrepo işleticilerince Gümrük Yönetmeliği’nin 493 üncü maddesine istinaden gümrük müdürlüklerine daha önce verilmiş olan toplu teminatların, Gümrük Yönetmeliği’nin 527/1 ve 527/4 maddeleri kapsamında götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması taleplerine ilişkin yapılacak işlemler bildirilmişti.

Söz konusu başvurulara konu toplu teminat mektuplarına ilişkin olarak, ilgide kayıtlı yazımızın 3/(a) ve 3/(b) maddelerine istinaden yapılacak işlemler, gerekli sistemsel ve belge kontrolleri tamamlanarak, başvurusu uygun bulunan toplu teminat mektuplarının götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanımına başlanılmasıyla birlikte yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top