T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Muratbey Gümrük Müdürlüğü

Sayı : E-70117825-155.99-
Konu : TPS-ETGB-Geri Gelen Eşya Entegrasyonu

07.11.2022/79790796
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüzden alman 04.11.2022 tarih ve 79711549 sayılı yazıda; Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alman 02.11.2022 tarih ve 79657699 sayılı yazılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci maddesi uyarınca ETGB kapsamı geri gelen eşyaya ilişkin olarak KDV iadesi alınıp alınmadığına dair gümrük idarelerimiz ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yapılan teyit yazışmalarının elektronik ortama aktarılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile çalışmalar gerçekleştirilerek koordinasyon sağlandığı ve 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren pilot uygulama başlatıldığı belirtilmiş ve devam eden süreçte uygulamada tespit edilen eksiklikler giderilmiştir.

Bu itibarla, Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden 0996 kodlu ve “TPS-HMB-ETGB-Geri Gelen Eşya Belgesi” kullanılarak yapılacak başvurular ve işlemler 02 Kasım 2022 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye alındığı belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesi tebliğen rica olunur.

Süreyya HEKİMCİ
Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:
1 adet yazı ve eki

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
Tnt İntemational Express Taş. Tic. Ltd. Şti.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-26932366-100-00079711549
Konu : TPS-ETGB-Geri Gelen Eşya Entegrasyonu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 20.09.2021 tarihli ve E-26932366-100-00067405425 sayılı yazımız.

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alman 02.11.2022 tarih ve 79657699 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve bahse konu talimat yazısı doğrultusunda gereği ile konu ile ilgili olarak Müdürlüğünüz faaliyet alanında hızlı kargo yoluyla gümrük işlemi gerçekleştiren hızlı kargo operatörlerine de gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

Özge DEMİREL
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V .

EK: 1 adet yazı.

Dağıtım:
İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğüne
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne
Muratbey Gümrük Müdürlüğüne
Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-106.05-00079657699
Konu : TPS-ETGB-Geri Gelen Eşya Entegrasyonu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 17.09.2021 tarihli ve E-73421605-106.05-00067371123 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci maddesi uyarınca ETGB kapsamı geri gelen eşyaya ilişkin olarak KDV iadesi alınıp alınmadığına dair gümrük idarelerim iz ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yapılan teyit yazışmalarının elektronik ortama aktarılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı ile çalışmalar gerçekleştirilerek koordinasyon sağlandığı ve 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren pilot uygulama başlatıldığı belirtilmiş ve devam eden süreçte uygulamada tespit edilen eksiklikler giderilmiştir.

Bu itibarla, Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden 0996 kodlu ve “TPS-HMZB-ETGB-Geri Gelen Eşya Belgesi” kullanılarak yapılacak başvurular ve işlemler 02 Kasım 2022 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye alınmış olup söz konusu uygulamanın Bölge Müdürlüklerinizce bağlantınız Gümrük Müdürlüklerine ve ilgili firmalara duyurulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Kaçkar
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.