11.11.2022 Tarihli 32010 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 6398

30 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Türk- Romen
Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı
PROTOKOLÜ

Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 29-30 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır.

Ekteki listede yer alan her iki heyet üyelerinin tanıtımından sonra Heyetler aşağıdaki gündem maddelerinde mutabık kalmışlardır:

  1. İstatistiki bilgi teatisi
  2. Karayoluyla yolcu taşımacılığı
  3. Karayoluyla eşya taşımacılığı
  4. Diğer konular

İstatistiki bilgi teatisi

Heyetler, Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacmi ve karayolu taşımacılığının mevcut durumu hakkında İstatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlardır.

Heyetler, iki ülke arasındaki artan ticaret hacmi ve karayolu taşımaları konusundaki memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.

1. Karayoluyla yolcu taşımacılığı

Heyetler, iki ülke arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığının sorunsuz işleyişine ilişkin memnuniyetlerini ifade etmiştir.

Heyetler, yolcu taşımacılığı için irtibat kişilerini teati etmişler ve iki ülke arasındaki düzenli yolcu taşımacılığına (ortak şirketler, işletilen hatlar vb.) ilişkin bilgilerin düzenli olarak güncellenmesi konusunda anlaşmışlardır.

Türk Heyeti, arızi yolcu taşımacılığının (kendi hesabına kapalı kapı yolcu taşımacılığı) kolaylaştırılmasına yönelik yapılan çalışmaları anlatmıştır. Türk Heyeti, Türkiye topraklarında kendi hesabına yolcu taşımacılığına yönelik taşıma faaliyetlerinin koşullarını belirleyecek ve en kısa sürede Romen Heyetini bu konuda bilgilendirecektir.

Romen Heyeti, benzer taşıma faaliyetli Türk otobüsleri için Romanya topraklarında aynı koşulları uygulayacaktır.

2. Karayoluyla eşya taşımacılığı

Müzakerelerin ardından, Heyetler ülkelerinin taşımacılarından transit geçiş belgesi talep edilmemesi ve toprakları üzerinden transit taşımacılık faaliyetlerinin serbestleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bu uygulama 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Heyetler aşağıdaki geçiş belgesi kotalarında anlaşmışlardır;

Romen taşımacılar için 3. ülke geçiş belgesi: 11.000

Türk taşımacılar için 3. ülke geçiş belgesi: 2.000

Taşıma faaliyetleri (geçiş belgeli üçüncü ülke faaliyetleri dahil) karayolu kullanım ücretlerine tabi olmayacaktır.

3. Ülke geçiş belgelerinin kalan kotası 1 Mayıs 2022 tarihine kadar teati edilecektir.

Heyetler, yıl içinde olabilecek ek geçiş belgesi taleplerinin olumlu değerlendirilmesini kararlaştırmışlardır.

Heyetler, geçiş belgelerinin sonraki yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olduğu konusunda mutabık kalmışlardır.

4. Diğer konular

Heyetler, yük faturasının kontrolüne yönelik uygulamanın kaldırılması hususunda mutabık kalmışlardır; bunun yerine, taşıma faaliyetlerinin türünün belirlenmesinde denetim makamları sadece yükleme noktasının ülkesi ile boşaltma noktasının ülkesini gösteren belgeyi kontrol edecektir. Yeni uygulama 1 Mayıs 2022 tarihinde başlayacaktır.

Türk Heyeti, kantarlarda bekleme süreleri ve bazı Romen sınır geçiş noktalarındaki para cezalarına ilişkin hususları gündeme getirmiş ve bu bağlamda Romen Heyetinin desteğini talep etmiştir. Romen temsilcisi, bu durumun iyileştirilmesine yönelik yeni önlemler hakkında bilgi vermiştir.

Romen Heyetinin gabari dışı olan ve ilgili makamlardan izni bulunan, Romanya ve Türkiye dışında herhangi bir ülkeye ait yarı römorklu Romen çekicilerine kolaylık sağlanması yönündeki talebi üzerine, Türk Heyeti Romen tarafının bildirimini müteakip karşılıklılık esasına göre kolaylık sağlamaya hazır olduklarını açıklamıştır.

Heyetler, mühürlü oldukları için yıl içinde kullanılmayan 3. ülke geçiş belgelerinin seri numaralarını teati etmeyi ve bunları iptal ederek yerlerine yeni geçiş belgeleri vermeyi kabul etmişlerdir.

Romen Heyetinin talebi üzerine, Türk Heyeti 2.5 ton altındaki hafif yük araçlarıyla yapılan 3. ülke taşıma faaliyetlerini analiz edecektir.

Heyetler, ticari taşımacılık faaliyetlerinde bulunan profesyonel sürücüler için vize kolaylığı talep etmiş ve bu konunun ilgili makamlara iletilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

Toplantı, sıcak ve dostane bir atmosferde gerçekleşmiş ve heyetler ulaşılan sonuçtan memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

Romen Heyeti, Türk Heyetini bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı için Romanya’ya davet etmiştir. Türk Heyeti, daveti memnuniyetle kabul etmiştir. Toplantının kesin tarihi ve yeri diplomatik kanallar aracılığıyla tespit edilecektir.

Bu Protokolün hükümleri, yeni bir Protokol ile değiştirilene kadar geçerli olacaktır.

Bu Protokol 30 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da İngilizce dilinde iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

Türk Heyeti Adına                        Romen Heyeti Adına

Murat BAŞTOR                              Adriana KALAPIS

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.