Search
Close this search box.

TPS Kayıt Belgesi Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-165.99
Konu : TPS Kayıt Belgesi

18.12.2020/59881583
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.03.2020 tarihli, 53168949 sayılı dağıtımlı yazımız.

İlgide kayıtlı dağıtımlı yazımızda, 31.12.2018 tarihli, 30642 sayılı (4.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ” ve 20.08.2019 tarihli, 30864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2019/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamı eşya ithaline ilişkin iş ve işlemler hakkında riayet edilmesi gereken hususlara değinilmiş;2020

-Kayda alma uygulaması kapsamında gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin, kayıt belgesinde yer alan bilgilerle aynı olması hususunda azami titizlik gösterilmesi,

-Kayıt belgesi kapsamında kıymet artımı yapıp sonrasında mahkemeler nezdinde geri verme başvurusu yapan firma bilgilerinin, ilgili gümrük müdürlüklerince – ivedi bir şekilde- İTKİB’ e iletilmesi,

-Yükümlüsünce idare aleyhine sonuçlanan davalar sonrası oluşan yeni kıymete uygun olacak şekilde yeni bir kayıt belgesi sunulmaması halinde 2016/09 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda işlem tatbik edilmesi talimatlandırılmıştır.

Bilindiği üzere, 24.03.2020 tarihli, 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2020/3)” eki listede kayıtlı eşyalar, 08.05.2020 tarihinden itibaren kayıt belgesine tabi hale getirilmiş olup; ilgide kayıtlı dağıtımlı yazımızda yer alan talimatların, aynı uygulamaya matuf 2020/3 sayılı Tebliğ kapsamı eşya için de titizlikle uygulanmasını önemle rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bilgi: İthalat Genel Müdürlüğü

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top