T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-165.99
Konu : TPS Kayıt Belgesi

18.12.2020/59881583
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.03.2020 tarihli, 53168949 sayılı dağıtımlı yazımız.

İlgide kayıtlı dağıtımlı yazımızda, 31.12.2018 tarihli, 30642 sayılı (4.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ” ve 20.08.2019 tarihli, 30864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2019/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamı eşya ithaline ilişkin iş ve işlemler hakkında riayet edilmesi gereken hususlara değinilmiş;2020

-Kayda alma uygulaması kapsamında gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin, kayıt belgesinde yer alan bilgilerle aynı olması hususunda azami titizlik gösterilmesi,

-Kayıt belgesi kapsamında kıymet artımı yapıp sonrasında mahkemeler nezdinde geri verme başvurusu yapan firma bilgilerinin, ilgili gümrük müdürlüklerince – ivedi bir şekilde- İTKİB’ e iletilmesi,

-Yükümlüsünce idare aleyhine sonuçlanan davalar sonrası oluşan yeni kıymete uygun olacak şekilde yeni bir kayıt belgesi sunulmaması halinde 2016/09 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda işlem tatbik edilmesi talimatlandırılmıştır.

Bilindiği üzere, 24.03.2020 tarihli, 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2020/3)” eki listede kayıtlı eşyalar, 08.05.2020 tarihinden itibaren kayıt belgesine tabi hale getirilmiş olup; ilgide kayıtlı dağıtımlı yazımızda yer alan talimatların, aynı uygulamaya matuf 2020/3 sayılı Tebliğ kapsamı eşya için de titizlikle uygulanmasını önemle rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bilgi: İthalat Genel Müdürlüğü

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikGümrüklerde Nakit Kontrolleri Hakkında Yazı
Sonraki İçerikAntrepolarda YGM olarak Görev Yapan GMY Hakkında