Search
Close this search box.

Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı : E-87375112-305.20
Konu : Gümrüklerde Nakit Kontrolleri

30.11.2020/59398607
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 18.05.2016 tarihli ve E-87375112-010.06.99-00016091719 sayılı yazı.

Bilindiği gibi, 2016/1 sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesinde yer alan 3.000 TL’lik tutarın her yılın başından geçerli olmak üzere 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun‘un 28’inci maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağı kayıt altına alınmıştır.

Söz konusu yeniden değerleme oranı; 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 521 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak belirlenmiş olup, Genelgede yer alan 3.000,00 TL’lik tutar 2020 yılı için 5.390,00 TL iken 2021 yılında 5.880,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Önder Şafak TONGAL
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top