T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : TPS-Üretici Belgesi ve Analiz
Sertifikası

05.07.2020/55556216
DAĞITIM YERLERİNE

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/3) Ek-7’de yer alan üretici belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası Tek Pencere Sistemine alınmış olup 2020/15 sayılı Genelge ilişikte gönderilmektedir.

Konuya ilişkin üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerine rica ederim.

e-imzalıdır

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Bir Genelge

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.