Search
Close this search box.

YKTS – Ambar Çıkış İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 76107777-161.99
Konu : YKTS-Ambar Çıkış İşlemleri

03.07.2020/55537717
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 02.06.2020 tarihli ve 54677123 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusuna ilişkin olarak Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 03.07.2020 tarihli ve 55520312 sayılı yazı ve eki ilişikte gönderilmiş olup söz konusu yazıda; Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nden alınan muhtelif dilekçelerden özetle; uygulanmakta olan YKTS sistemi ile ilgili olarak, dış ticaret firmalarınca gümrük müşavirlik şirketi bünyesinde çalışan gümrük müşaviri, gümrük müşavir yardımcısı ve diğer kişilerin tek tek ismen sayılarak yetkilendirildikleri ya da dış ticaret firmalarınca doğrudan gümrük müşavirlik şirketine eşya teslimi için vekaletname düzenlendiği ve daha sonra müşavirlik şirketince tevkil yoluyla bünyesinde çalışan kişileri yeni bir vekaletname ite yetkilendirdikleri bildirilerek gümrük müşavir yardımcısı ve diğer kişilerin YKTS’ye kaydı yapılırken tevkil yoluyla düzenlenen vekaletnamelerin de kabul edilmesinin talep edildiği,

Bu doğrultuda, eşyanın sahibine teslimi hususunda Gümrük Yönetmeliğin 94 üncü maddesinde, “Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir.” düzenlemesine yer verilerek, gümrük işlemleri sona eren eşyanın “eşya sahibi, temsilcisi veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilere ” teslim edilebileceği hükmünün düzenlendiği,

Konuya ilişkin olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 02/07/2020 tarihli ve 55492589 sayılı yazıda gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekalet verilmiş bir kişiye teslim edilebileceği gibi, gümrük müşavirlik şirketi adına düzenlenen vekâletnameden yetki verildiğinin anlaşılması halinde de, gümrük işlemleri tamamlanmış eşyayı teslim alma yetkisinin gümrük müşaviri, gümrük müşavir yardımcısı veya gümrük müşavirliği firması personeline tevkil edilebileceği belirtilmiş olup sisteme yapılacak kayıt ve onay işlemlerinde bu hususun da göz önüne alınması gerektiği, bununla birlikte ithalatçı firmanın eşyasını teslim alacak tüm “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı” ve “diğer” kişilerin tümünün YKTS’ye kaydedilmesi ve tüm kayıtların gümrük idaresince onaylanmasının gerektiği, onay işleminin herhangi bir gümrük müdürlüğünce yapılmasının teknik olarak mümkün olması sebebi ile gümrük idarelerinde yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için girilen kayıtların tüm gümrük idarelerince gereken özenin göstermesi gerektiği hususu bildirilmiştir.

Bu minvalde, eşyanın geçici depolama yerinden çıkışında eşyayı teslim alacak kişiye ilişkin kontrollerin 27/07/2020 tarihinde başlatılacağı, bu kapsamda sisteme yapılacak kayıt ve onay işlemlerinde yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Eray DAĞNIK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Ek: 1 adet yazı.

Dağıtım:
Gereği:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri

Bilgi:
Tüm Şube Müdürlükleri
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top