TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Ticaret Bakanlığı 1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin Bakanlık bildirim ve talimatları doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı prosedür çalışmalarımız, hizmet içi 01.09.2020 tarihli ve 254807 sayılı yazımızla yayımlanmış olup aşağıda “Dökümanlar” bölümünde ekli şekilde yer almaktadır.

Bahse konu güncel prosedürler, 1 Eylül 2020 tarihi itibarı ile yapılacak yeni başvurularda uygulanacaktır. 1 Eylül 2020 tarihi öncesinde yapılmış olmakla beraber denetimi devam eden başvurularda, mümkün olduğunda prosedürlerin lehteki hükümleri uygulanacaktır.

Başvuruda bulunan firmalar ve yetkililerinin konuya ilişkin bilgi sahibi olması önem arz etmektedir.

Dökümanlar (3)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi (1 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü (İndir)

?CE? İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi (9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü (İndir)

Önceki İçerikGümrükte Faiz ve Gecikme Zammı Uygulamaları
Sonraki İçerikUluslararası Eşya Taşımacılığı Hazar Geçişleri Hakkında