Search
Close this search box.

TSE İthalat Denetimi Prosedürleri

Kaydet
Kapat

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Ticaret Bakanlığı 1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin Bakanlık bildirim ve talimatları doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı prosedür çalışmalarımız, hizmet içi 01.09.2020 tarihli ve 254807 sayılı yazımızla yayımlanmış olup aşağıda “Dökümanlar” bölümünde ekli şekilde yer almaktadır.

Bahse konu güncel prosedürler, 1 Eylül 2020 tarihi itibarı ile yapılacak yeni başvurularda uygulanacaktır. 1 Eylül 2020 tarihi öncesinde yapılmış olmakla beraber denetimi devam eden başvurularda, mümkün olduğunda prosedürlerin lehteki hükümleri uygulanacaktır.

Başvuruda bulunan firmalar ve yetkililerinin konuya ilişkin bilgi sahibi olması önem arz etmektedir.

Dökümanlar (3)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi (1 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü (İndir)

?CE? İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi (9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü (İndir)

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top