T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-20117910-163.01.01-
Konu : Tunus-MEDOS Islak İmza

01.03.2022 / 72407041
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Tunus’a ihracatta elektronik ortamda (MEDOS üzerinden) düzenlenen dolaşım belgelerinin Tunus Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarımızın imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği anlaşılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Tunus yetkili makamları nezdinde girişimlerde bulunulmakta olup ikinci bir talimata kadar Tunus’a yönelik olarak düzenlenen EUR. 1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük menfurlarımızca imzalanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Gereği:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bilgi:
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız