Search
Close this search box.

Emsal Navlun ve Emsal Sigorta Araştırması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-80572740-205-000
Konu : 9443-2022/08 (Emsal Navlun)

22.02.2022/72152214
DAĞITIM YERLERİNE

Deniz Ticaret Odası ve çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberlerde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle navlun ücretlerinde yüksek artışlar meydana geldiği, bu artışların dünya geneline yayıldığı belirtilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin Fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar başlıklı 51.madde 9.fıkrası “Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir.” Hükmüne amirdir.

KDS veri tabanı üzerinde 01.01.2021 tarihinden itibaren %10 emsal navlun beyan edilen 5000 Kg üstü beyannameler sorgulanmış ve ekte gönderilmiştir.

Bu itibarla yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle navlun ücretlerinde yüksek artışlar da dikkate alındığında %10 emsal navlun kıymet beyanında bulunulan ekli liste muhteviyatı beyannamelerde vergi kaybı olma şüphesi olup taşıma ile ilgili belgelerin taşıyıcı firma veya acentalara sorulması, hususunun Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince ve Kontrol Şubesi Çalışma Rehberinin 5.2.9. İletişim (Numune, Bilgi
ve Belge Talebi) alt başlığı yöntemlerinden de yararlanılarak Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesi tarafından incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi gerekmektedir

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa ALICI
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek : Beyanname Listesi

Dağıtım:
İstanbul, Ege, Uludağ, Gap, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Doğu ve Orta Akdeniz Gümrük, Fırat, Orta ve Doğu Karadeniz, Gürbulak, Kaçkar, Trakya, Gümrük ve DTBM

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top