02.03.2022 Tarihli 31766 Sayılı Resmi Gazete

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MACARİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YOLCU VE EŞYANIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7370                                                                    Kabul Tarihi: 22/2/2022

MADDE 1- (1) 7 Kasım 2019 tarihinde Budapeşte’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

01.03.2022

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikEmsal Navlun ve Emsal Sigorta Araştırması
Sonraki İçerikTürkiye İle Fas Arasında Serbest Ticaret Anlaşması 7372