T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-163.99-
Konu : Tunus – Manuel EUR. 1/EUR.MED Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi

23.03.2022 / 73083156
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 01.03.2022 tarih ve 72407041 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile, Tunus’a yönelik olarak düzenlenen EUR. 1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerektiği talimatlandırılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alman 22.03.2022 tarih ve 73060391 sayılı yazıda özetle ülkemizde MEDOS üzerinde düzenlenen elektronik menşe ispat belgeleri Tunus Gümrük İdarelerinde kabul edilmediği bu nedenle Tunus’a ihracat yapan firmalarımızın tercihli rejimden faydalanamadığından bahisle, Bakanlık Makamından alman talimat kapsamında, Tunus’a gerçekleştirilecek tercihli ticarette kullanılacak menşe ispat belgelerinin kağıt ortamında (manuel) düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Tunus’a gerçekleştirilecek ihracatlarımızda kullanılacak EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin ikinci bir bildirime kadar elektronik ortamda (MEDOS) düzenlenmemesi ve söz konusu belgelerin manuel usulde düzenlenerek gümrük idaremizde ıslak imza ve ıslak kaşe tatbik edilmek suretiyle vize edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Bilgi:
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Gereği:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.