TUR-AB 6 Yapraklı TIR Karneleri Hakkında

TUR-AB 6 Yapraklı TIR Karneleri Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.01.99
Konu : TUR-AB 6 Yapraklı TIR Karneleri

03.09.2020 / 57102713
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 27.12.2019 tarihli ve 50840709 sayılı yazımız.

İlgi yazımız konusuna ilişkin olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)`nden alınan 02.09.2020 tarihli ve 7505 sayılı yazıda; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU)`nin aldığı bir kararla 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren 6 yapraklı TUR-AB TIR Karnelerinin düzenlenmesinin durdurulduğu,

Bu çerçevede, 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş olan 6 yapraklı TUR-AB TIR Karnelerinin geçerlilik süreleri sonuna kadar kullanılabileceği ve Birliklerinin kefaletinin söz konusu TIR Karneleri için devam ettiği,

Bu süreçte, Birlikleri stoklarında bulunan 6 yapraklı TUR-AB TIR Karnelerinin normal 6 yapraklı TIR Karnelerine dönüşümünün IRU tarafından gerçekleştirileceği, coğrafi kısıtlamayı işaret eden mühre Karne düzenlemeye yetkili Oda tarafından tek çizgi çekilerek Oda mührü tatbik edileceği ve anılan Karnelerin bu şekiklde geçerlilik tarihi sonuna kadar geçerli olacağı belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve bağlantı gümrük idarelerinizde TIR Karnesi işlemlerinin yürütülmesinde görevli personelin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:
1- 1 adet yazı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

 

TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Transit ve TIR Dairesi)

Tarih: 02.09.2020

ANKARA

Sayı : 34221550-250- 7505
Konu : TUR-AB 6 Yapraklı TIR Karnesi

İlgi : 26.12.2019 tarihli, 12821 sayılı ve “TUR-AB 6 Yaprak TIR Karnesi” konulu yazımız

İlgide kayıtlı yazımız konusu 2020 yılı Ocak ayı itibariyle coğrafi bölge kısıtlaması ve düşük ücret ile sunulan TUR-AB 6 Yapraklı TIR Karnesi Birliğimiz üyesi TIR Karnesi Hamillerinin kullanımına sunulmuştu.

Bu defa, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Yönetimi tarafından alınan bir karar ile 1 Eylül 2020 itibariyle söz konusu türdeki TIR Karnelerinin düzenlenmesi durdurulmuştur. Bu kapsamda;

– 1 Eylül 2020 tarihi öncesinde düzenlenmiş olan anılan türdeki TIR Karneleri geçerlilik süresi sonuna kadar kullanılabilecek olup Birliğimiz kefaleti devam etmektedir.

– Bu süreçte, Birliğimiz stoklarında bulunan TUR-AB 6 Yapraklı TIR Karnelerinin, normal 6 Yapraklı TIR Karnesine dönüşümü IRU tarafından gerçekleştirilecek olup Coğrafî kısıtlamayı işaret eden mühüre, karne düzenlemeye yetkili Oda tarafından tek çizgi çekilerek Oda mührü tatbik edilmek suretiyle düzenlenecektir ve anılan karneler bu şekilde geçerlilik tarihi sonuna kadar geçerli olacaktır.

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen konuların ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print