Search
Close this search box.

Menşe Şahadetnamesi – Menşe Ülke Hanesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.01.01
Konu :

EGE GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 18/08/2020 tarih ve 56606822 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin “Menşe şahadetnamesinde bulunacak bilgiler” başlıklı 40 ıncı maddesinde menşe şahadetnamelerinde yer alması zorunlu bilgiler sıralanmış olup mezkur maddenin 3 üncü fıkrasında “Menşe şahadetnamesinde eşyanın menşe ülkesi tereddüte yer vermeyecek şekilde belirtilmelidir.” hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliği’nin 38/1 inci maddesi gereğince eşyanın menşeini tevsik etmek üzere gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamesinin menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen Yönetmelik hükümlerine göre menşe ülke veya ihracatçı ülke yetkili makamlarınca düzenlenmediği anlaşılan ve “Menşe Ülke” hanesine ilgili ülkenin adı yerine “Avrupa Birliği” yazılan menşe şahadetnamenin kabul edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top