Search
Close this search box.

Türkgözü Gümrük Kapısı Geçici Hizmete Kapatılması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-21558579-166.01
Konu : Türkgözü Gümrük Kapısı’nın Geçici Olarak
Hizmete Kapatılması Hakkında

25.05.2022/74905917
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 21.04.2022 tarihli ve E-21558579-166.01[GGM-25.04]-00074041821 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, Türkgözü Gümrük Kapısı’nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtilmiş, bahsi geçen çalışmalar sırasında öngörülemeyen gecikmelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı’nın 25.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında geçici olarak hizmete kapatılmasının uygun bulunduğu ifade edilmişti.

Söz konusu inşaat çalışmaları kapsamında, saha zemin betonu atılması için şantiye sahasında kazı-dolgu işlerine başlanması, sahanın çok dar olmasından kaynaklı uzay çatılarının montajı esnasında sahanın yaya ve TIR’dan tamamen arındırılmasının gerekmesi, özellikle C-D Blokların uzay çatı montajı sırasında giriş ve çıkış yapan TIR’lara sahanın küçüklüğünden kaynaklı alternatif bir güzergah verilemeyecek olması, alternatif yol olmaması nedeniyle sahanın mevcut durumunun yolcu geçişi için can ve mal güvenliği yönünden yüksek risk içermesi sebepleriyle Türkgözü Sınır Kapısı’nın kapalı olma durumunun TIR ve yolcu geçişinin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilir hale gelene kadar sürmesi gündeme gelmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı’nın geçici olarak hizmete kapatılma süresinin 25.06.2022 tarihine kadar uzatılması hususunda, Bakanlık Makamı’nın 24.05.2022 tarih ve 74780447 sayılı yazısı ile tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz talimatlandırılmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

Erdal KARAHİSAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirlari Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top