Search
Close this search box.

TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik (5610)

Kaydet
Please login

26.05.2022 Tarihli 31847 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5610

Ekli “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınlan Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN HER TÜRLÜ CİHAZDAN ALINACAK BANDROL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 15/6/2015 tarihli ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınlan Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararın ekinde yer alan bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranlarına ilişkin liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

CİHAZIN CİNSİ

GTİP

ORAN(%)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;
1- Televizyon

8528.72

8528.73

16

2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tüner kartları dahil)

85.27

16

3- Video

8521.10

16

4- Birleşik cihazlar

a) Video-televizyon-radyo

b) Video-televizyon

e) Radyo-televizyon

ç) Müzik setleri ve benzerleri

85.19

8527.13

8527.91

8521.10

8528.72

8528.73

16

5- Cep telefonları ve Akıllı saatler (SİM kartı bulunan modeller)

8517.13.00.00.00

8517.14.00.00.01

8517.14.00.00.19

12

6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

8471.30

8471.41

8471.49

8471.50

4

7-Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

a) Kara taşıtları

87.01,87.02, 87.03,

87.04, 87.05, 87.09, 87.11,8716.10

0,8

b) Diğer taşıtlar

86.01,86.02,88.01,

88.02, 89.01,89.02,

89.03,89.04, 89.05, 8906.90

0,02

8- Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olanlar (Uydu alıcıları, set üstü medya kutulan, tv tüner kartları dahil)

8528.71

12

9-Diğer cihazlar

1) Radyolu ve/veya TV’li ışıldak

2) Radyolu kulaklık

3) Radyolu fotoğraf makinesi

4) Radyolu adımsayar

5) Radyolu kalemler

6) Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri

7) Navigasyon cihazları

8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları

9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları

10) DVD-VCD player ve benzerleri

11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri

12) Ev sinema sistemleri

13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları

14) Akıllı kol saatleri

3922.10.00.00.11

3922.10.00.00.12

69.10

8418.10

8418.21

8418,29

8521.90

8525.81.00.00.00

8525.82.00.00.00

8525.83.00.00.00

8525.89.00.00.00

8526.91.80.00.19

8527.13.00.00.00

8527.19.00.00.00

8527.99.00.00.00

8528.59.00.00.00

8528.72

8528.73

9019.10.90.00.13

9506.91.10.00.00

9506.91.90.00.00

8517.62.00.90.00

14

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınlan alabilen diğer cihazlar 0

 

Resmi Gazetenin Ekleri ve Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.


ESKİ VE YENİ BANDROL ORANLAR KARŞILAŞTIRMALI TABLO 

TRT-BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

CİHAZIN CİNSİ

GTİP

ESKI ORAN (%)/YENI ORAN

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

1- Televizyon

8528.72

8528.73

16-16

AYNI

2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tuner kartları dahil)

85.27

16-16

AYNI

3- Video

85.21

16-16

AYNI

4-  Birleşik cihazlar

a)  Video-televizyon-radyo

b)  Video-televizyon

c)  Radyo-televizyon

ç) Müzik setleri ve benzerleri

85.19

8527.13

8527.91

8521.10

8528.72

8528.73

16-16

AYNI

5- Cep telefonları ve Akilli Kartlar(Sim karti bulunanlar)

8517.12.00.00.11

8517.13.00.00.00

8517.14.00.00.01

8517.14.00.00.19

(Yeni GTIPLER)

10-12

10-12

10-12

% 20 ARTIS

6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

8471.30

8471.41

8471.49

8471.50

2-4

% 100 ARTIS

7-Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

a)  Kara taşıtları

b)  Diğer taşıtlar

87.01, 87.02,

87.03, 87.04,

87.05, 87.09,

87.11, 8716.10

86.01, 86.02,

88.01, 88.02,

89.01, 89.02,

89.03, 89.04,

89.05, 8906.90

0,4-0,8

0,01-0,02

% 100 ARTIS

8- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tuner kartları dahil )

8528.71

10-12

% 20 ARTIS

9-Diğer cihazlar

1) Radyolu ve/veya TV’li ışıldak

2) Radyolu kulaklık

3) Radyolu fotoğraf makinesi

4) Radyolu adımsayar

5) Radyolu kalemler

6) Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri

7) Navigasyon cihazları

8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları

9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları

10) DVD-VCD player ve benzerleri

11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri

12) Ev sinema sistemleri

13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları

14) Akıllı kol saatleri

3922.10.00.00.11

3922.10.00.00.12

69.10

8418.10

8418.21

8418.29

8521.90

8525.80.30.00.00

8526.91.80.00.19

8527.13.99.00.00

8527.19.00.00.00

8527.99.00.00.00

8528.59.00.00.00

8528.72

8528.73

9019.10.90.00.13

9506.91.10.00.00

9506.91.90.00.00

8517.62.00.90.00

8-14

% 75 ARTIS

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar

0-0

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top