22.04.2021 Tarihli 31462 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 3864

28 Ekim 2016 tarihinde Ankara`da imzalanan ve 7280 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite`nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması`nın `Menşeli Ürünler` Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II`sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararı”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

21 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TARAFINDAN KURULAN ORTAK KOMİTE`NİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması`nın “Menşeli ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II`sini değiştiren

1/2016 Sayılı KARARI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Linke Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.