image_pdfimage_print

29.12.2021 Tarihli 31704 Sayılı Resmi Gazete

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN OLARAK İMZALANAN MEVCUT PROTOKOL I’İN YERİNİ ALAN PROTOKOL I İLE ANLAŞMAYA EKLENEN PROTOKOL III’ÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No: 7348 / Kabul Tarihi 21.12.2021

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ve mevcut Protokol I’in yerini alan “Protokol I” ile Anlaşmaya eklenen “Protokol III”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/12/2021

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print