Türkiye Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması Tarım Tavizleri

Kaydet
Kapat

01.09.2023 Tarihli 32296 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 7541

9 Eylül 2022 tarihinde Tiflis’te imzalanan ve 7444 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol Tini Tadil Eden 1/2022 Sayılı Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın III Nolu Protokolünün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ORTAK KOMİTESİ’NİN
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nm Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol I’ini (Madde 9’da atıfta bulunulan) Tadil Eden 9 Eylül 2022 tarihli ve 01/2022 tarihli KARARI

Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi (Ortak Komite),

21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis’te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (Anlaşma) ve özellikle Anlaşma’nın Madde 9’unun 3’üncü paragrafı ile Anlaşma’nın Madde 35’i uyarınca,

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞLERDİR:

MADDE 1

Protokol I’in Ekleri, işbu Karar’ın Ek’inde yer alan Ekler ile değiştirilecektir.

MADDE 2

İş bu Karar’ın yürürlüğe girişi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamı tarafından düzenlenen resmi bildirimin, Gürcü tarafınca alınmasına bağlıdır. Resmi bildirim, işbu Karar’ın Ek II’ sinde sağlanan tavizlerin etkin kullanımım teminen, Gürcistan menşeli balın Türkiye Cumhuriyeti’ne ithalat yapılmasına hak tanımalıdır. İşbu Karar, söz konusu bildirimin, diplomatik kanallar aracılığıyla Gürcü tarafınca alınmasının ardından, Anlaşma’nın Madde 34’ü çerçevesinde yürürlüğe girecektir.

Tiflis’te, 9 Eylül 2022 tarihinde, Türkçe, Gürcüce ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti adına

Mehmet MUŞ
Ticaret Bakanı

Gürcistan adına

Levan DAVITASHVILI
Ekonomi ve Sürdürülebilir
Kalkınma Bakanı

01/2022 sayılı Karar Eki

Protokol I Eki

Aşağıdaki Tablo’da belirtilenler dışında, Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Gürcistan’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaldırılacaktır.

CN Kodu Ürün Tanımı
01 05 Canlı kümes hayvanlari horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler
02 04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
04 01 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)
04 07 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)
07 02 Domates (taze veya soğutulmuş), (sadece 1 Haziran-31 Ekim döneminde)
07 11 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler (örneğin; kükürt dioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)
08 02 Diğer kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)
08 05 (0805.50 hariç) (0805.40 hariç) Turunçgiller (taze veya kurutulmuş)
08 06 (0806.20 hariç) Üzümler, taze
0808.10 Elma, taze
08 12 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert çekirdekli meyveler (örneğin; kükürt dioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)
09 02 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)
24 01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
24 02 (2402.20 hariç) Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar

 

Protokol I Ek II

1. Tablo A ve Tablo B’de belirtilenler dışında, Gürcistan menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaldırılacaktır.

2. Tablo B’de belirtilen Gürcistan menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne ithalatı Tabloda belirtilen tavizlere tabi olacaktır.

TABLO A

CN Kodu

Ürün Tanımı

Fasıl 01* Canlı hayvanlar
Fasıl 02* Etler ve yenilen sakatat
Fasıl 03 * Balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
Fasıl 04 * Süt ürünleri, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, tabii bal, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
0802 Diğer kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)
0806* Üzümler, taze veya kurutulmuş
0812.90.10 Kayısı (zerdali dahil)
0813* Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç) bu fasıldaki sert kabuklu meyvelerin veya kurutulmuş meyvelerin birbirleriyle olan karışımları
0902* Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)
0904.20 Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş/ ezilmiş veya öğütülmüş)
Fasıl 10 Hububat
1101 Buğday unu veya mahlut unu
1102      Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç)
1108 Nişastalar; inülin
1206 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)
1212.91 Şeker pancarı

 

CNKodu Ürün Tanımı
Fasıl 15 (1504,1522 hariç) Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
Fasıl 16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
1701 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
1702 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel
2007.99.97.00.14 Fındık püresi
2008.19 Diğer meyveler ve kuruyemişler
2101 Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri
2105 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
2106* Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarlan
Fasıl 23 * Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

* Tablo B’ye bakınız

TABLO B

CNKodu Ürün Tanımı Tarife Kotası Miktar (Ton) MFN Vergi Oranından İndirim (%)
0102.29 Büyükbaş hayvanlar (damızlık olmayanlar) 17.500 Baş 100
0201,

0202

Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş),

Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş)

2.500 100
0302.42, 0303.59.10 Hamsi balıkları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 8.000 60
0405 Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri 500 50
y. 0407 Bıldırcın yumurtaları 50 100
0409 Tabii bal 500 100
0603 Kesme çiçekler 15 100
Fasıl 07 (0702.00 hariç) Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 1.000 100
0702.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 600 100
0805 (0805.50 hariç) Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) 4.000 100
0805.50 Limonlar (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 1.000 100
0806.10 Üzümler (taze) 950 100
0807 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze) 3.500 60
0808.10 Elmalar (taze) 3.000 100
0808.30,0808.40 Armutlar ve ayvalar (taze) 250 100
0809 Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze) 600 50
0810.50 Kivi (taze) 400 100
0813.20

0813.30

0813.40

Erikler (kurutulmuş),

Elmalar (kurutulmuş),

Şeftali, armut, papaya, demirhindi, diğer yenilebilir meyveler (kurutulmuş)

300 100
0902.10

0902.20

Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’ı geçmeyen hazır ambalajlarda)

Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’ı geçen hazır ambalajlarda)

100 50

 

CNKodu Ürün Tanımı Tarife Kotası Miktar (Ton) MFN Vergi Oranından İndirim (%)
Fasıl 11 (1101, 1102,1108 hariç) Değirmencilik ürünleri; malt; buğday glüteni 2.000 50
1202 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişin İmemiş) 250 100
1208.90 Hardal dışındaki yağlı tohumların veya yağlı meyvelerin unları ve kaba unlan (soya fasulyesi hariç) 15.000 100
1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 500 100
1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 500 100
Fasıl 19 (1903 hariç) Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri 500 100
2001 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 1.200 100
2002 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 500 75
2005 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) 1.000 100
2007

(2007.99.97.00.14 hariç)

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya seıt kabuklu meyve püresi, meyve veya sert kabuklu meyve pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) 1.000

t.000

100

100

2009 Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın 4.000 100
2102 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozlan 250 50
2106.90 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları 400 100

 

CN Kodu Ürün Tanımı Tarife Kotası Miktar (Ton) MFN Vergi Oranından İndirim (%)
2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 2.500,000 İt 100
y. 2301,20 Hamsi Unu 3.000 100

 

Resmi Gazetenin Devamı ve Ekleri İçin Link Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top