18.02.2022 Tarihli 31754 Sayılı Resmi Gazete 

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin başlığı “Lisan, yüksek lisans ve doktora tazminatı” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan  “5.000,” ibaresi “5.346,” şeklinde, (b) bendinde yer alan “3.300,” ibaresi “3.529,” şeklinde, (c) bendinde yer alan “1.650,” ibaresi “1.765,” şeklinde, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “5000” ibaresi “5.346” şeklinde ve (b) bendinde yer alan “3.300” ibaresi “3.529” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “26.500” ibaresi “28.332” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/10/2011

28081

2-

3/4/2012

28253

3-

7/4/2012

28257

4-

15/6/2012

28324

5-

15/2/2013

28560

6-

27/11/2013

28834

7-

12/3/2014

28939

8-

18/11/2014

29179

9-

30/12/2015

29578

10-

30/12/2017

30286 (Mükerrer)

11-

7/7/2018

30471 (Mükerrer)

12-

6/8/2021

31205

13-

24/11/2021

31669

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız