Search
Close this search box.

Türkmenistan Üzerinden İhracat

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-952.03.03.05
Konu : Türkmenistan Üzerinden İhracat

25.03.2020 / 53492670
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, Türkmenistan tarafından yabancı uyruklu taşıt sürücülerinin ülkeye girişine izin verilmediği; bunun da ülkemiz ihracat ürünlerinin Türkmenistan’a ya da Türkmenistan üzerinden diğer ülkelere ulaştırılması konusunda sorunlar yaşanmasına sebebiyet verebildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı kullanılmak suretiyle demiryolu ile eşya taşımacılığı yapılmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan söz konusu hatta halihazırda günde 3 tren olarak yapılan yük taşımacılığının kapasitesinin artırılmasının da mümkün bulunduğu bilgisi alınmıştır.

Bu itibarla, gerektiğinde Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile de istişarede bulunarak, başta ihracat eşyası olmak üzere Türkmenistan’a ya da Türkmenistan üzerinden diğer ülkelere sevk edilmek istenilen eşyanın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı kullanılmak suretiyle demiryolu ile taşınmasının mümkün bulunduğu hususunda ilgili paydaşların bilgilendirilmesinde yarar görülmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top