Search
Close this search box.

UBAK İzin Belgeleriyle Yapılan 3. Ülke Taşımaları

Kaydet
Kapat

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-43200378-235.01-627778
Konu : UBAK İzin Belgeleriyle Yapılan 3. Ülke
Taşımaları

15.09.2022/627778
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 20.06.2022 tarihli ve E-43200378-235.01-443797 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellenerek 15.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgi yazımızla da 2022 yılının ilk dokuz ayında UBAK izin belgeleriyle yapılan 3. ülke taşımalarına ilişkin evrakların 7 Ekim 2022 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği konusunda Birliğiniz /Derneğiniz üyesi firmaların bilgilendirilmesi istenmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu evrakların gönderilmesi için zamanın kısıtlı olması nedeniyle, Birliğiniz /Derneğiniz üyesi firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli hazırlıklarını yapmaları ve gerekli evrakları 7 Ekim 2022 tarihine kadar Bakanlığımıza göndermeleri gerektiği konusunda yeniden bilgilendirilmeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve
Acenteleri Derneği
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top