Search
Close this search box.

TAREKS Marka ve Model Düzeltme Yetkisi

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-24545304-553.02
Konu : TAREKS Marka ve Model Düzeltme
Yetkisi

15.09.2022/78211647
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yürütülen denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem tarafından riskli bulunan ürünler fiili denetime yönlendirilmekte olup, fiili denetim Bölge Müdürlüklerinde görevli Ticaret Denetmenlerince yürütülmektedir.

Başvuruların eksiksiz ve doğru girilmesi firmaların sorumluluğunda olmakla beraber, firmalar tarafından başvuru sürecinde bilgilerin girilmesi sırasında çeşitli hatalar yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu tür hataların denetmen tarafından tespit edilmesi sonrasında başvuru iptal edilmekte ve firmalardan tekrar başvuru yapmaları istenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda marka ve/veya model girişi sırasında hata yapma oranının yüksek olduğu görülmüştür.

Bir başvuruda marka ve/veya modelin sehven yanlış girilmiş olması durumunda, denetmen ilgili başvuruya ait “İŞLEM” butonuna tıkladıktan sonra, “DENETLEME İŞLEMLERİ” başlıklı alanda “DÜZELTME YAPILABİLİR” butonuna tıklayarak firmaya o başvuruya ait girilen marka ve model alanlarını değiştirme yetkisi sağlayacaktır. Firma değişikliği onayladıktan sonra tekrar değişiklik yapamaz, tekrar değişiklik gerektiği durumlarda denetmen tekrar aynı butondan yetki vermelidir.

Bu çerçevede, marka ve/veya model bilgisi firma tarafından sehven yanlış girilmiş başvuruların iptal edilerek firmadan tekrar başvuru yapması istenmesi yerine, söz konusu özelliğin kullanılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve denetmenlerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

HAKKI KARABÖRKLÜ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top