Search
Close this search box.

Ukrayna Plakalı Taşıtların Yeşil Kart Sigortası

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-72093537-225.99
Konu : Ukrayna Plakalı Taşıtların Yeşil Kart Sigortası

04.04.2022/73459377
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun 22.03.2022 tarihli, 226 sayılı yazısında, özetle, son dönemlere de Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında ortaya çıkan kriz nedeniyle Ukrayna plakalı taşıtların yeşil kart sigorta sertifikalarını sigorta şirketlerinden matbu olarak almalarında sıkıntı yaşadığı, bu nedenle, söz konusu taşıtların PDF olarak veya PDF’ nin yazdınlmış hali olan siyah beyaz sunacaklar yeşil kartların Ukrayna Bürosunun garantisi altında olduğu, sınırlardan geçişlerde PDF, siyah/beyaz ve standart yeşil kartların kabul edilmesinin istendiği, PDF formatda yeşil kartların geçerli olup olmadığının https://gc.mtsbu.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true adresinden kontrol edilebileceği bilgisinin paylaşıldığı belirtilerek Ukrayna plakalı taşıtların ülkeye girişleri sırasında ibraz edecekleri yeşil kartların bilinen formatta yeşil renkli, siyah/beyaz ya da PDF formatında dijital olarak telefon, tablet gibi araçlarla da sunulabileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER:
1-1 Adet yazı Örneği

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top