Search
Close this search box.

Ukrayna Tarım İthalatında Uygulanacak Esaslar 5251

Kaydet
Kapat

03.03.2022 Tarihli 31767 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5251

Ekli “Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

2 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

UKRAYNA’DAN YAPILACAK TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA
UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA KARAR

          Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılması gereken resmi kontroller

          MADDE 1- (1) Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına (Bakanlık) sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmaz. Resmi kontroller, Bakanlık tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülür.

          Yetki
          MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu hallerde karar vermeye Bakanlık (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

          Yürürlük
          MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme
          MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakam yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

03.03.2022 Tarihli 31767 Sayılı Resmi Gazete için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top