04.03.2022 Tarihli 31768 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5253

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

3 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

          MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

DİP

NOT

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G.

KO

RE

MLZ SNG KOS VNZ D-8
1205.10.90.00.00 6 10 0 0 10 10 2,5 10 10 10 10
1205.90.00.00.00 6 10 0 0 10 10 2,5 10 10 10

10

 

MADDE 2- Aynı Kararın eki I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

D

İ

P

N

O

T

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
A

B,

B

K

G

Ü

R

B

H

E

R

G.

K

O

R

E

M

L

Z

S

N

G

K

O

S

V

N

Z

D

8

D

Ü

1507.10.90.00.00 1 31,2 31,2

0

31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1507.90.10.00.00 (a),1 5 5

0

1,7 0 1,2 5 5 5 5
1507.90.90.00.00 1 31,2 31,2

0

31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1511.10.90.00.00 1 31,2 31,2

0

31,2 21,8 31,2 31,2 18,7 31,2 31,2
1511.90.11.00.19 1 46,8 46,8

0

31,2 21,8 46,8 46,8 28,1 46,8 46,8
1511.90.19.00.21 1 46,8 46,8

0

31,2 21,8 46,8 46,8 28,1 46,8 46,8
1511.90.19.00.29 1 31,2 31,2

0

31,2 21,8 31,2 31,2 18,7 31,2 31,2
1511.90.91.00.00 (a),1 12 12

0

1 8,4 3 12 7,2 12 12
1511.90.99.00.11 1 31,2 31,2

0

31,2 21,8 31,2 31,2 18,7 31,2 31,2
1511.90.99.00.19 1 31,2 31,2

0

31,2 21,8 31,2 31,2 18,7 31,2 31,2
1512.11.99.00.00 1 36 36

36

36 36′ 36 0 36 36 36
1512.19.10.00.00 (a),1 22,5 22,5

22,5

2 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
1512.19.90.00.11 1 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.19.90.00.19 1 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1514.11.90.00.00 1 31,2 31,2

0

31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1514.19.10.00.00 (a),1 19,5 19,5

0

1,7 2,2 4,8 19,5 19,5 19,5 19,5
1514.19.90.00.00 1 31,2 31,2

0

31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1514.91.90.00.00 1 31,2 31,2

0

31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1514.99.10.00.00 (a),1 19,5 19,5

0

1,7 2,2 4,8 19,5 19,5 19,5 19,5
1514.99.90.00.00 1 31,2 31,2

0

31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1515.21.10.00.00 (a),1 10 10

0

0,9 1,1 2,5 10 10 10 10
1515.21.90.00.11 1 31,2 31,2

0

31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1515.21.90.00.19 1 31,2 31,2

0

31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1515.29.10.00.00 (a),1 19,5 19,5

0

1,7 2,2 4,8 19,5 19,5 19,5 19,5
1515.29.90.00.00

1

31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

31,2

 

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

04.03.2022 Tarihli 31768 Sayılı Resmi Gazete için tıklayınız.