Search
Close this search box.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına Tebliğ 2022/2

Kaydet
Kapat

04.03.2022 Tarihli 31768 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/2)

 

          MADDE 1- 27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat:2022/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SIRA

G.T.İ.P./G.T.P. Eşyanın Tanımı

1

0201

0202

Büyükbaş hayvanların eti

2

0204 Koyun ve keçi etleri

3

0206

Sakatatlar

4 0207.11

0207.12

01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı: Horoz ve Tavuklar: Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş)

Parçalanmamış (dondurulmuş)

5

0405.10 Tereyağı

6

0407.21

Tavuk Yumurtaları (Gallus domesticus türü)

7

0701.90

Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri

8

0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş)

9

0703.10.19.00.11

Kuru soğan

10 0703.20.00.00.12

Kuru sarımsak

11 0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

12

0708.20.00.00.11 Fasulye

13

0709.30.00.00.00

Patlıcan

14 0709.60.10.00.11

Sivri Biber

15

0709.92

0710.80.10.00.00

0711.20

2001.90.65

2004.90.30

2005.70

Zeytinler

16

0713.10 Bezelye

17

07.13.33.90.00.19

Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)

18 0713.40.00.00.13

Kırmızı Mercimek

19

0805.10 Portakal
20 0805.21

0805.22

0805.29

Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri

21

0805.50 Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar
22 0807.11.00.00.00

Karpuzlar

23

0808.10 Elma
24 1006

Pirinç

25

1101.00 Buğday unu

26

1102.20

Mısır unu

27 1103.11

Buğday irmiği

28

1103.13 Mısır irmiği
29 1104.29.17

Aşurelik buğday

30

1507

1516.20.91.00.12

1516.20.96.00.13

Soya yağı ve fraksiyonları

31

1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
32 1512

1516.20.91.00.16

1516.20.96.00.14

1516.20.91.00.11

1516.20.96.00.12

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları

33

1514

1516.20.91.00.18

1516.20.91.00.21

1516.20.98.00.21

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları
34 1515.21

1515.29

1516.20.91.00.24

1516.20.98.00.15

Mısır yağı ve fraksiyonları

35

1517 Margarin

36

1904.30

Bulgur

37 2309.90

Karma yem

 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Resmi Gazete için tıklayınız.


27.01.2022 Tarihli 31732 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’İn 3. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Tablonun Yukarıdaki Tebliğ İle Değiştirilmeden Önceki Eski Hali Aşağıdadır.

G.T.İ.P/G.T.P. Eşyanın Tanımı
0701.90 Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri
0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş)
0703.10.19.00.11 Kuru soğan
0703.20.00.00.12 Kuru sarımsak
0707.00 Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
0708.20.00.00.11 Fasulye
0709.30.00.00.00 Patlıcan
0709.60.10.00.11 Sivri Biber
0709.92
0710.80.10.00.00
0711.20
2001.90.65
2004.90.30
2005.70
Zeytinler
07.13.33.90.00.19 Adi fasulye (beyaz fasulye dahil)(Phaseolus vulgaris)
0713.40.00.00.13 Kırmızı Mercimek
0805.10 Portakal
0805.21
0805.22
0805.29
Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin, vilking ve benzeri turunçgil melezleri
0805.50 Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar
0807.11.00.00.00 Karpuzlar
0808.10 Elma
1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
0207.11
0207.12
01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı: Horoz ve Tavuklar: Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) Parçalanmamış (dondurulmuş)
0407.21 Tavuk Yumurtaları (Gallus domesticus türü)
0405.10 Tereyağı

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top