Search
Close this search box.

Liman ve Karasularda Yerine Getirilen Gümrük

Kaydet
Kapat

DENİZ TİCARET ODASI

Sayı   : 38591462-400-2022-1408
Konu : Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük
Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci Denetimi
(Gümrük Muhafaza Hizmetleri)

Sirküler No: 17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 25.02.2022 tarih ve 1983 sayılı yazıda özetle

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Sürecinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı, bu çerçevede kamu ve özel sektör temsilcilerinden görüş istenmesi nedeni ile Odamızdan “Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri ‘ne (gümrük muhafaza hizmetleri) ilişkin olarak; gümrüklü yer ve sahalardaki alt yapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler istenmektedir.

Bu çerçevede TOBB’a gönderilmek üzere, Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri ‘ne (gümrük muhafaza hizmetleri) ilişkin olarak;

 • Hâlihazırda söz konusu hizmetlerde yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi,
 • Gümrük muhafaza hizmetlerinin yerine getirilmesinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla hangi mevzuat değişikliklerinin yapılması gerektiği,
 • Mevzuat açısından herhangi bir sorun olmamasına rağmen, gümrük idarelerindeki farklı uygulamalardan kaynaklı ortaya çıkan sorunlara

ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin en geç 4 Mart 2022 tarihine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

Saygılarımla,
e-imza
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek: Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri (2 sayfa)

Dağıtım:
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.

Gereği:

 • Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
 • İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
 • Türk Armatörler Birliği
 • GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği)
 • VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği) -TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
 • KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
 • GBD Gemi Brokerleri Derneği
 • TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği)
 • ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneği)
 • UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği)
 • S Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifi
 • İMEAK DTO 29,32,33,36,40,41,42 ve 43 No’lu Meslek Komite Başkan ve Üyeleri
 • Gemi Sahibi Firmalar
 • Gemi Acenteler

Bilgi:

 • Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
 • İMEAK DTO Şube YK Başkanları
 • İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.


TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

 

Sayı : E-34221550-100-1983                                                          Tarih:    25.02.2022  Konu : Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri

 TÜM ODALAR
(Genel Sekreterlik)

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 16.02.2022 tarihli ve 71997426 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri ‘ne yönelik, gümrüklü yer ve sahalardaki alt yapı, sistem, program ve iş akışlarının, gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş/öneri talep edilmektedir.

Bu itibarla,

 • Hâlihazırda bahse konu hizmetlerde yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi,
 • Hizmetlerin yerine getirilmesinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla hangi mevzuat değişikliklerinin yapılması gerektiğinin açıklanması,
 • Mevzuat açısından herhangi bir sorun olmamasına rağmen, gümrük idarelerindeki farklı uygulamalardan kaynaklı ortaya çıkan sorunların belirtilmesi

hususlarını da içerecek şekilde yazıda konu edilen hizmetlerin geliştirilmesine dair görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 4 Mart 2022 tarihine kadar Birliğimize (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) word dosyası olarak iletilmesini önemle rica ederim.

e-imza

Mustafa SARAÇÖZ

Genel Sekreter

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (1 sayfa)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Sayı : E-34221550-100-1983
Konu : Liman ve Karasularında Yerine Getirilen
Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci
Denetimi (Gümrük Muhafaza Hizmetleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) / Taşıma ve Lojistik Dairesi

Ticaret Bakanlığı’nın 31/12/2021 tarihli, 70593591 sayılı Bakanlık Makamı Onayı kapsamında “Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci’ne ilişkin 1.7 no.lu Denetim Faaliyetinin iç Denetçiliğimizce gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Söz konusu denetimin kapsamı “Bakanlığımızın gümrük muhafaza hizmetleri” ile sınırlıdır.

Süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların başarılı olabilmesi için ilgili tarafların (kamu ve özel sektör) görüşlerinin alınmasının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip işlemlerine (gümrük muhafaza hizmetleri) ilişkin olarak; gümrüklü yer ve sahalardaki alt yapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinizin Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı’na 08/03/2022 tarihine kadar bildirilmesini arz ederim.

 e-imzalıdır
Serdar Ay
İç Denetçi

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

T.C. Ticaret Bakanlığı için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top