Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü (Kuzey İrlanda)

Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü (Kuzey İrlanda)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-16934678-050.01.04-00063971115
Konu : Kuzey İrlanda

DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, ülkemiz ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (İngiltere) Arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 29.12.2020 tarihinde imzalamış olup, yürürlüğe girmesine dair resmi süreç, STA’nın 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmasını sağlayacak şekilde, 20 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Öte yandan, İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki Hayırlı Cuma (Belfast) Anlaşması ve AB-İngiltere arasındaki Geri Çekilme Anlaşması kapsamında Kuzey İrlanda İngiltere topraklarında yer almakla birlikte, gümrük ve dış ticaret alanında AB Tek Pazarına dahil olmaya devam etmekte; söz konusu Geri Çekilme Anlaşmasının bir parçası olan “Kuzey İrlanda/İrlanda Protokolü” kapsamında Kuzey İrlanda ile AB arasında gerçekleşen ticarette eşya serbest dolaşımda bulunmaktadır.

Bu itibarla, Kuzey İrlanda’ya AB ülkeleri arasında yer vermek amacıyla; 28.09.2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24.08.2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Kararnamenin eki “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına ilişkin Esaslar Hakkında Karar”ın Gümrük Birliği’ne dahil olan AB Üyesi Ülkelere yer verilen 3 üncü maddesinde değişiklik yapmak gereği doğmuş ve bu çerçevede hazırlanan “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına ilişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 07.05.2021 tarihli ve 31477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, İngiltere ile ülkemiz arasında tesis edilen tercihli ticaret düzeninin anılan Kuzey İrlanda Protokolü’nde yer verilen hak ve yükümlülüklerle uyumlu olarak islemesini teminen Kuzey İrlanda’ya ithal edildikten sonra AB’ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan “riskli ürünler” için Kuzey İrlanda’ya girişte OGT hadleri üzerinden gerekli vergilerin tahsil edilmemesi ihtimalini bertaraf etmek amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yer alan eşyanın Türkiye-İngiltere STA kapsamında doğrudan Türkiye’den Kuzey İrlanda’ya ihracı esnasında hem menşe beyanı hem A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Emre Orhan ÖZTELLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız