T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-94997749-010.06.01-
Konu : 2022/21 Sayılı ÜGD Tebliği Genelgesi Hakkında

02.03.2022 / 72450251
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 03.01.2022 tarihli ve E-94997749-010.06.01-00070604630 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu, 2022/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yapılacak işlemlerde takip edilecek usul ve esaslara dair hazırlanan Genelge’nin “Etiket ve İşaretleme” başlıklı 20. maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Hakkı KARABORKLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

(2) 10 kg üstü doğrudan tüketiciye yönelik olmayan kuru kayısı ihracatında, ambalaj işaretlemeleri açısından “son tüketim tarihi veya raf ömrü” ibaresi “isteğe bağlı” olarak kullanılabilir.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü için tıklayınız.