03.08.2022 Tarihli 31912 Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/33)

MADDE 1- 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)’nin Ek-1’ine aşağıdaki satır eklenmiştir.

8302.10.00.00.19

8302.42.00.00.19

8302.50.00.00.00

 

 

Diğerleri

Diğerleri

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

 

 

Mobilya Menteşeleri,

Mobilya Rayları Dirsekler, Askılıklar ve Benzeri Donanım

 

 

TS EN 15338 -Mobilya donanımı-Uzatma elemanları ve bileşenlerinin mukavemet ve dayanıklılığı

 

TS EN 15570 -Mobilya donanımı – Menteşeler ve menteşe elemanlarının mukavemet ve dayanıklılığı

 

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/12/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız