Search
Close this search box.

Uyuşmazlık Bilgilerinin Yanlış Girilmesi – 04.02.2019

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :96603261-120.99
Konu :Uyuşmazlık Bilgilerinin Yanlış Girilmesi

04.02.2019/41336015
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, AB-EFTA ülkelerinden başlatılmış olan ülkemiz varışlı T1 ve T2 beyanlarında, varış gümrük idaresinde yapılan tespit üzerine kap/kg bilgilerinde eksiklik veya fazlalık bulunması durumunda, söz konusu uyuşmazlığın varış gümrük idaresince diğer ülkeler tarafından anlaşılamayacak şekilde girildiği ve uyuşmazlıkların çözümünde sorun yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Gümrük Yönetmeliğinin 239 ila 243 üncü maddeleri uyarınca varış gümrük idaresince yapılacak kontrol üzerine beyanname ile ilgili bir uyuşmazlık tespit edildiği taktirde;

-İlgili kalem ile ilgili eksiklik/fazlalık tespitlerinin “Kalemlerdeki Uyuşmazlıklar” ekranına işlenmesi,

-Eksiklik/fazlalık haricinde bir uyuşmazlık tespiti durumunda “Beyanname Uyuşmazlıkları” ekranında yer alan “Diğer Uyuşmazlıklar” alanına açıklama girilmesi,

gerekmektedir.

Diğer taraftan, uyuşmazlık ekranına girilecek bilgilere ilişkin hazırlanan örnekler söz konusu açıklamaların anlaşılabilmesi açısından faydalı olacağı değerlendirilerek ekte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: Uyuşmazlık Ekranına Girilecek Açıklama Örnekleri (1 sayfa)

Beyanname Uyuşmazlık Ekranına Girilecek Bilgilere İlişkin Örnekler

Açıklama (Türkçe) Açıklama (İngilizce) Notlar
Fazla çıkan eşya Excess goods “Kalemlerdeki uyuşmazlıklar” ekranına ilgili kalem için kap bilgisi girilmeli
Eksik çıkan eşya Missing goods “Kalemlerdeki uyuşmazlıklar” ekranına ilgili kalem için kap bilgisi girilmeli
Yanlış tanımlanan eşya Misdescribed goods “Kalemlerdeki uyuşmazlıklar” ekranına ilgili kalem için kap bilgisi girilmeli
Mühürler kırık/sağlam değil Seal is broken “Beyanname uyuşmazlıkları” ekranında “Diğer uyuşmazlıklar” alanına açıklama girilmeli
Plaka bilgileri uyumlu değil/farklı discrepancy of vehicle’s plate information “Beyanname uyuşmazlıkları” ekranında “Diğer uyuşmazlıklar” alanına açıklama girilmeli

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top